Maja Foss Five (Ap) har vært valgt som medlem i klagenemda for klagesaker etter opplæringsloven. Hun er nå trådt ut av sitt politiske verv i Vest-Agder fylkeskommune på grunn av flytting. Hovedutvalg for kultur og utdanning oppnevnte i dag  Solveig K. Larsen (Ap) som nytt medlem.

 
 

De mest aktuelle klagesakene som klagenemnda behandler er klager på standpunktkarakterer og klage på karakter ved muntlig eksamen. I 2005 var det 68 klager på standpunktkarakterer. Disse klagene må avgjøres raskt da mange av elevene skal søke seg inn på høgskoler og universitet. Andre eksempler på klager som forekommer er klage på karakter i orden og atferd, klage på bedømmelse ved fag-/svenneprøve og klage på inntak.

av Torkelsen, Jan, publisert 2. juni 2006 | Skriv ut siden