Et av de store prosjektene i Listerpakken er utbygging av en 6,7 kilometer lang strekning på riksvei 465 mellom Sande og Hølen. Utbyggingen vil ha stor positiv effekt for veitransporten mellom Farsund og Kvinesdal.  Av de fire firmaene som har levert inn anbud er det Mesta som har levert det laveste anbudet. De vil gjøre jobben for vel 181 millioner kroner. Skanska har levert det neste laveste tilbudet på 187 millioner kroner. Veidekke vil gjøre jobben for 204 millioner og det Marnardal-baserte TT Anlegg, vil ta oppdraget for 209 millioner kroner. Arbeidet vil trolig komme i gang like etter ferien  og det skal etter planen stå ferdig i november 2008.


  

av Torkelsen, Jan, publisert 9. juni 2006 | Skriv ut siden