Tilskuddet fra fylkeskommunen skal øremerkes tiltak og utstyr som vil bidra til å legge forholdene til rette for funksjonshemmede og unge. Konkret skal tilskuddet anvendes til:
-Ombygging av toalett til universell utforming
-Rullestolrampe for bading
-Benk og bord med universell utforming
-Trebrygge på holme for å trygge fiskeaktiviteten
-Gapahuk på holme
Agderforskning har på oppdrag av Audnedal kommune gjennomført en ”trivselsundersøkelse” i kommunen. I undersøkelsen kom det frem at det var et prioritert ønske fra innbyggerne om at det skulle satses på en utvikling av badeplassene i tilknytning til Audnavannene. Vest-Agder fylkeskommune har bistått Audnedal kommune i arbeidet med å utvikle Sundet nærmiljøpark og det er utarbeidet en skisseplan for dette.
Fra Audnedal kommunes side har det vært uttrykt et klart ønske om igangsettelse av arbeidet med Sundet nærmiljøpark før sommeren. Etter møter mellom representanter for administrasjonen i fylkeskommunen og kommunen har Audnedal kommune signalisert at de ønsker å igangsette arbeidet med utvidelsen av p-plassen, etableringen av sandvolleyballbanen og turveien ned til stranden før sommerferien. Bakgrunnen for dette er at det blant befolkningen nå er skapt stor forventning knyttet til konkrete resultater av både trivselsundersøkelsen og partnerskapsprosjektet.

av Torkelsen, Jan, publisert 14. juni 2006 | Skriv ut siden