Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag inn for at Vest- Agder fylkesting skal godta grunnlaget for en bompengesøknad for Hidra landfast og at det utarbeides en bompengesøknad som sendes via Vegdirektoratet til Stortinget for endelig godkjenning. Dermed er det mulighet for at de 600 beboerne på Hidra som har arbeidet for en fastlandsforbindelse siden 1968 nå skal vinne frem. Fergen til Hidra, som ble etablert i 1972,  er en riksvegferge som kan bli erstattet av en 2875 meter lang  tunnel mellom Hidra og fastlandet til en kalkulert kostnad på 224 millioner kroner.

 

av Torkelsen, Jan, publisert 16. juni 2006 | Skriv ut siden