Kristiansand kommune har søkt om å få forskottere utbygging av gang og sykkelvei på to riksveiparseller. Fylkestinget besluttet i dag at en utbygging av gang og sykkelvei og utbedring av riksvei 452 på strekningen Fagerholt til Dalsveien kan delfinansieres med 15 millioner kroner fra budsjettet for øvrige riksveier. Beløpet forskotteres av Kristiansand kommune og refunderes fra staten uten renter etter minst fire år i perioden 2010 til 2013. Når det gjelder den andre parsellen på riksvei 41 Topdalsveien mellom Bjørndalen og Hamresanden utsetter fylkestinget avgjørelsen til etter at situasjonen om samferdselsprosjektene Kristiansandspakken og Listerpakken er nærmere avklart.


 

av Torkelsen, Jan, publisert 21. juni 2006 | Skriv ut siden