Vest-Agder fylkeskommune har mottatt innstilling til organisasjonsmodell for Agder Universitet til høring. Da fylkesutvalget behandlet Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse i dag stilte  representantene seg bak en anbefaling av en todelt løsning for sykepleierutdanningen. Fylkesutvalget går enstemmig inn for at utdanningstilbudet skal gis på både på campus Grimstad og campus Gimlemoen, der utdanningene utfyller hverandre ved å tillegges ulikt fokus.

 

av admin, publisert 6. juni 2006 | Skriv ut siden