-Foretaksreformen har ført til en oppgavefordeling mellom de ulike enhetene i Sørlandet Sykehus HF som er basert på sammenhengen mellom volum og kvalitet. En har samtidig søkt å opprettholde gode akuttmedisinske lokalsykehusfunksjoner på tre geografiske lokaliseringer. Dette er helt nødvendig i forhold til befolkningens trygghet. Dette har jeg behov for å understreke veldig sterkt, sa fylkesvaraordfører Toril Runden (Ap) på et høringsmøte om en ny nasjonal helseplan i Kristiansand nylig.


 

av Torkelsen, Jan, publisert 7. juni 2006 | Skriv ut siden