Helge Andresen (H) fra Søgne har bak seg tidligere perioder i fylkespolitikken og blant annet fylketinget. Etter valget i 2003 har han vært vararepresentant for Høyre i denne valgperioden som går frem til nytt fylkestingsvalg i 2007. Nå overtar han som fast representant etter at ungdomsrepresentanten David Reme er blitt fritatt fra sine verv i fylkespolitikken på grunn av flytting til Oslo. Fylkestinget valgte i dag Andresen også som ny representant etter Reme i hovedutvalget for kultur og utdanning.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. juni 2006 | Skriv ut siden