Det vil bli opprettet et politisk samarbeidsutvalg som skal tjene som en referansegruppe i forbindelse med omlegginger av kollektivbetjeningen i Listerregionen fra i høst. Da åpner den nye E-39 strekningen som gjør at kjøremønsteret endres betydelig.  Samarbeidsutvalget skal bestå av representanter fra fylkeskommunen og en politiker fra hver av de de berørte kommunene i Listerregionen. Dette omfatter kommunene: Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund.

 

Samarbeidsutvalget kan komme med forslag til endringer i rutetilbudet. Det kan også fremme forslag til økning i de økonomiske rammene i forbindelse med fylkeskommunens budsjettbehandling. Utvalget skal holdes orientert om trafikkutvikling, bruk av rutetilbudet og vesentlige endringer i rutetilbudet fremover.
Fylketinget besluttet i dag utover at samarbeidsutvalget skal opprettes at det skal iverksettes et nytt rutetilbud innenfor en økt økonomisk ramme på 2,5 millioner kroner på årsbasis. Rammeøkningen vil bli innarbeidet i fylkeskommunens økonomiplan fra 2007. Den økte rammen skal gå til et forbedret rutetilbud mellom kystkommunene i Listerregionen, herunder særlig over Kvinesheia, og til nye tilbringertjenester til buss- og togforbindelser.
Vest-Agder Kollektivtrafikk vil vurdere tilbudet løpende ut fra trafikkutvikling og bruken av rutetilbudet, herunder også ved endring i infrastrukturen. Det forutsettes at kommunene bidrar til å gjøre det nye rutetilbudet kjent.

av Torkelsen, Jan, publisert 22. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer