Det vil bli opprettet et politisk samarbeidsutvalg som skal tjene som en referansegruppe i forbindelse med omlegginger av kollektivbetjeningen i Listerregionen fra i høst. Da åpner den nye E-39 strekningen som gjør at kjøremønsteret endres betydelig.  Samarbeidsutvalget skal bestå av representanter fra fylkeskommunen og en politiker fra hver av de de berørte kommunene i Listerregionen. Dette omfatter kommunene: Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund.

 

Samarbeidsutvalget kan komme med forslag til endringer i rutetilbudet. Det kan også fremme forslag til økning i de økonomiske rammene i forbindelse med fylkeskommunens budsjettbehandling. Utvalget skal holdes orientert om trafikkutvikling, bruk av rutetilbudet og vesentlige endringer i rutetilbudet fremover.
Fylketinget besluttet i dag utover at samarbeidsutvalget skal opprettes at det skal iverksettes et nytt rutetilbud innenfor en økt økonomisk ramme på 2,5 millioner kroner på årsbasis. Rammeøkningen vil bli innarbeidet i fylkeskommunens økonomiplan fra 2007. Den økte rammen skal gå til et forbedret rutetilbud mellom kystkommunene i Listerregionen, herunder særlig over Kvinesheia, og til nye tilbringertjenester til buss- og togforbindelser.
Vest-Agder Kollektivtrafikk vil vurdere tilbudet løpende ut fra trafikkutvikling og bruken av rutetilbudet, herunder også ved endring i infrastrukturen. Det forutsettes at kommunene bidrar til å gjøre det nye rutetilbudet kjent.

av Torkelsen, Jan, publisert 22. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer