Det vil bli opprettet et politisk samarbeidsutvalg som skal tjene som en referansegruppe i forbindelse med omlegginger av kollektivbetjeningen i Listerregionen fra i høst. Da åpner den nye E-39 strekningen som gjør at kjøremønsteret endres betydelig.  Samarbeidsutvalget skal bestå av representanter fra fylkeskommunen og en politiker fra hver av de de berørte kommunene i Listerregionen. Dette omfatter kommunene: Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund.

 

Samarbeidsutvalget kan komme med forslag til endringer i rutetilbudet. Det kan også fremme forslag til økning i de økonomiske rammene i forbindelse med fylkeskommunens budsjettbehandling. Utvalget skal holdes orientert om trafikkutvikling, bruk av rutetilbudet og vesentlige endringer i rutetilbudet fremover.
Fylketinget besluttet i dag utover at samarbeidsutvalget skal opprettes at det skal iverksettes et nytt rutetilbud innenfor en økt økonomisk ramme på 2,5 millioner kroner på årsbasis. Rammeøkningen vil bli innarbeidet i fylkeskommunens økonomiplan fra 2007. Den økte rammen skal gå til et forbedret rutetilbud mellom kystkommunene i Listerregionen, herunder særlig over Kvinesheia, og til nye tilbringertjenester til buss- og togforbindelser.
Vest-Agder Kollektivtrafikk vil vurdere tilbudet løpende ut fra trafikkutvikling og bruken av rutetilbudet, herunder også ved endring i infrastrukturen. Det forutsettes at kommunene bidrar til å gjøre det nye rutetilbudet kjent.

av Torkelsen, Jan, publisert 22. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer