Det skal legges bedre til rette for at kommuner, fylkeskommuner og skoler skal ha best mulig tilgang til forskningsbasert kunnskap om skolen. Det er nødvendig for å drive kunnskapsbasert utviklingsarbeid som fremmer elevenes og lærlingenes kompetanse. Nasjonal, regionale og lokale kvalitetsvurderinger skal samordnes og videreutvikles, slik at alle kan få økt innsikt i hvordan læringssituasjonen rundt om i landet faktisk er.
I 2004 inngikk KS og Læringssenteret en samarbeidsavtale om kvalitetsutvikling i skolen. Erfaringene har vært gode. Det er imidlertid et ønske fra begge parter at avtalen videreutvikles og løftes opp på politisk nivå.

av Torkelsen, Jan, publisert 21. juni 2006 | Skriv ut siden