Line Vennesland retter søkelyset tilbake noen år til den gang politikerne i Lillesand ønsket bomstasjon for å finansiere tunnel gjennom Kaldvell-området øst for byen i forbindelse med omlegging av E-18. Den gang nektet politikerne i Kristiansand å være med på en slik bompengefinansiering for å unngå at andre enn de daglige brukere måtte svi. Det ble ingen tunnel på Kaldvell. -Derfor bør politikere i Kristiansand utmerket godt forstå vår argumentasjon nå, mener varaordfører Vennesland, i følge regionavisen.
Venneslaordfører Torhild Bransdal (KrF) er enig med sin varaordfører om at Kristiansand må ta regningen.

av Torkelsen, Jan, publisert 8. juni 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)