Rundskriv F-12-2006B handler om fag- og timefordeling i grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m.

Kunnskapsløftet innføres høsten 2006 både i grunnskole og i videregående opplæring. De bestemmelser om fag- og timefordeling og tilbudsstruktur som skal gjelde fra og med skoleåret 2006-2007 går fram av vedleggene i dette rundskrivet. Rundskrivet finner du her:

av admin, publisert 23. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer