Da fylkesutvalget i dag drøftet Vest-Agder fylkeskommunes innspill til et forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2015 var trafikksikkerhet et tema som det ble fokusert på. Vest-Agder fylkeskommune har de seneste årene satset på flere prosjekter på dette området. Fylkesutvalget viser igjen til behovet for en mer ambisiøs strategi for trafikksikkerhetsarbeidet i Nasjonal Transportplan i samsvar med nullvisjonen. Denne visjonen har som mål null drepte og null skadde i trafikken. Fylkestinget avgir fylkeskommunens endelige innspill 20. juni.


 

av Torkelsen, Jan, publisert 6. juni 2006 | Skriv ut siden