Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag enstemmig inn for at fylkeskommunens pilotprosjekt med utleie av bærbare PC-er til elever i videregående skoler skal evalueres i løpet av høsten 2006. Prosjektet ble startet opp første halvår 2005 for å få vurdert en ordning med PC-basert undervisning i de videregående skolene i Vest-Agder. Fire skoler var med i prosjektet i 2005. Det er nå fremsatt ønske fra ytterligere tre videregående skoler i Vest-Agder om å bli med i forsøket. Fylkesrådmann Tine Sundtoft vil i etterkant av evalueringen vurdere hvordan eventuell viderføring av ordningen bør finansieres.

Dersom forsøket videreføres i 2006 er det behov for å kjøpe inn 650 nye PC-er. Investeringsbehovet er 4,5 millioner kroner i 2006. Av dette blir ca 1,3 millioner kroner tilbakebetalt av elevene.
Fylkesrådmannen ønsker å låse prosjektet på det nivået som er lagt opp til for 2006. Prosjektet må evalueres høsten 2006, og det må spesielt fokuseres på elevenes totale kostnader til læremidler. Evalueringen må også se på en leieordning kontra rent utlån av PC-er på skolene. Det er ønskelig at alle de fylkeskommunale videregående skolene i Vest-Agder praktiserer den samme ordningen overfor elevene. Det er også ønskelig å få vurdert merkostnader ved skolene dersom det blir åpnet for at elevene kan ta med seg egne PC-er. Evalueringen bør også innbefatte vurdering av om alle elevgrupper har behov for egen PC. Etter at evalueringen er foretatt, vil fylkesrådmannen fremme en politisk sak med forslag til løsning på ordningen med elev PC-er.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer