Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte seg i dag enstemmig svært positive til at det skal etableres skjærgårdspark fra Lindesnes til Rogalands grense. Miljøverndepartementet har nå  igangsatt arbeidet med å etablere en skjærgårdspark i kommunene vest for Lindesnes. Skjærgårdsparken er en ordning hvor det inngås frivillige avtaler med grunneiere for å sikre allmennheten nye friluftsområder. For skjærgårdsparkene skal det utarbeides forvaltningsplaner som ivaretar friluftslivets behov, samtidig som grunneier sikres visse rettigheter knyttet til for eksempel beite og hogst.

 

av Torkelsen, Jan, publisert 16. juni 2006 | Skriv ut siden