-Regjeringa ser det som naudsynt å styrke den politiske handleevna for å gjera avvegingar på tvers av sektorar og ivareta heilskapssyn. Regjeringas mål om å overføre oppgåver til kommunar og nye regionar er nettopp uttrykk for det. Gjennom politiske vedtaksprosessar i kommunestyre og fylkesting (regionting) vert oppgåver føremål for heilskapelege prioriteringar innanfor ei lokal eller regional ramme. Dette sikrar økonomisk effektivitet, og samanheng i oppgåveløysinga. Dette var noe av budskapet fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys kom med i sin tale på et fylkesmannsmøte i Hedmark tidligere i dag.

av Torkelsen, Jan, publisert 9. juni 2006 | Skriv ut siden