Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i dag enstemmig grønt lys for å opprette et sekretariat for Listerregionens friluftsråd, som er under etablering,  som et samarbeid mellom friluftsrådet og fylkeskommunens engasjement på Lista/Nordberg fort. I løpet av juni avholdes det et konstituerende møte for det nye regionale friluftsrådet på Nordberg fort i Farsund.

 
 

Det legges opp til at stillingen som sekretær for friluftsrådet i starten vil være på en 50 prosent stillingsbrøk. For å få en full stilling har administrasjonen i fylkeskommunen sett på mulighetene for å kombinere sekretærjobben med leder av fylkeskommunens engasjement på Lista med kontorplass på Nordberg fort. Her ligger forholdene til rette for kontorfellesskap med Listamuseet og fylkeskommunens ansatte på Nordberg fort. Infrastrukturen er allerede på plass. Kontorlokaler er innredet, og det er bredbåndstilknytning mot fylkeskommunens dataløsninger og nettverk. I tillegg disponeres møterom av forskjellig størrelse blant bygningene på Nordberg.

av Torkelsen, Jan, publisert 16. juni 2006 | Skriv ut siden