Busstilbudet mellom Farsund og Kristiansand ble, etter initiativ fra Sørlandsruta, utstyrt med to busser med heis høsten 2002. Sørlandsruta har senere gått til innkjøp av ytterligere fire tilrettelagte busser. I Plan for kollektivtrafikk i Vest-Agder 2003 – 2006 er det lagt opp til at tilbudet evalueres før det tas stilling til videre strategi. Nå foreligger rapporten. Fra samferdselsadministrasjonen i fylkeskommunen foreslås det at en gjennomgang og vurdering av videre strategier for tilretteleggingsarbeidet skal gjennomføres i forbindelse med revisjon av kollektivtransportplanen. Evalueringsrapporten og videre erfaringer med de nye tilretteleggingsløsninger, vil utgjøre et viktig grunnlag for videre arbeid på dette området.

av Torkelsen, Jan, publisert 16. juni 2006 | Skriv ut siden