Konferansen er spesielt interessant for folkevalgte fra kommunenes partigrupper, særlig de som skal delta aktivt i valgkampen neste høst. I tillegg er konferansen interessant for administrasjonen og ansatte som jobber med tilrettelegging for dialog og medvirkning, inkludert IKT-personell.
Smakebiter fra programmet:
  • Det lokale folkestyret i endring
  • eDemokrati på Sørlandet
  • Internett som døråpner til aktiv medvirkning - åpen kommune "24/7"
  • Erfaringer fra eDemokratitiltak i Nord-Jylland
  • Ungdom og politisk deltakelse
  • Laboratorium med muligheter til å prøve eDemokratiløsninger
  • Paneldebatt
Ordfører Torill Rolstad Larsen i Arendal åpner konferansen. Konferansen ledes av Dag Vige, lokalpolitiker i Kristiansand, fylkespolitiker i Vest-Agder m.m. Paneldebatten ledes av regionleder Jan Inge Tungesvik KS Agder.
Konferanseavgift kr 200, inkl lunsj. Se programmet her
Kontaktperson KS Agder Anne Lise Pedersen
Samarbeidspartnere:
Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, Kristiansand og Arendal kommuner, Høgskolen i Agder, Sørlandsdata, fylkesmannen i Vest-Agder og KS Agder.

av Torkelsen, Jan, publisert 12. juni 2006 | Skriv ut siden