Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune samarbeider nært om å utvikle en tidligere forsvarseiendom og et tilgrensende område rikt på kulturminner til Tingvatn Fornminnepark og besøkssenter.  Fylkestinget godkjente i dag hovedinnholdet i vedtekter og samarbeidsopplegg som skal ligge til grunn for satsingen. Fylkeskommunen skal i år bidra med 800.000 kroner av regionale utviklingsmidler til første byggetrinn av prosjektet og 350.000 kroner i driftstilskudd. I tillegg bevilges 50.000 kroner i stiftelseskapital til et interkommunalt selskap.

 

Det legges opp til at fylkeskommunen også skal gå inn med økonomiske bidrag til det nyetablerte stedet fremover. Fylkesordføreren og ordføreren i Hægebostad kommune vil utgjøre representantskapet i det interkommunale selskapet.
De totale investeringen til parken og senteret er kalkulert til 19,4 millioner kroner. Dette fremkommer i en skisseplan som vil bli bearbeidet av styret løpende i årene som kommer. Planen vil også bli justert avhengig av tilgjengelige økonomiske midler og ut fra den utvikling som skjer.
Prosjektet inngår i fylkeskommunens strategi for utvikling av opplevelsesindustrien Det betegnes som positivt å få fram et prosjekt av denne størrelse i innlandet. Fylkeskommunen ser på prosjektet som sentralt i utviklingen av kulturbasert næringsutvikling.

av admin, publisert 22. juni 2006 | Skriv ut siden