I dag foreligger ny tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) om fylkeskommunenes økonomi. Endelige tall for fylkeskommunene viser at netto driftsresultat er på om lag 1,4 milliarder kroner, eller fire prosent av brutto driftsinntekter. Dette tilsvarer omtrent de samme tallene som for 2004. Fylkeskommunenes økonomi kan derfor sies å ha stabilisert seg, skriver SSB på sine nettsider.

 

av Torkelsen, Jan, publisert 27. juni 2006 | Skriv ut siden