Da hovedutvalg for kultur og utdanning i dag fordelte spillemidlene til lokale kulturbygg ble alle de tre søkerne tildelt midler. Til sammen ble det fordelt rundt 2,2 millioner kroner. Vanseheimen i Farsund mottar 475.000 kroner. Kyrkjebygd fleirbrukshus i Åseral tildeles 938.000 kroner og Byremo kulturbygg i Audnedal får 789.000 kroner.

av Torkelsen, Jan, publisert 6. juni 2006 | Skriv ut siden