KS har tidligere utarbeidet et hefte som presenterer ulike traineeprogrammer. Heftet var ment som en inspirasjon og smaksprøve på hvordan ulike traineeprogrammer kan brukes i arbeidet med å nå ulike deler av virksomhetens mål.

Det har imidlertid vært et overordnet mål i KS å jobbe fram et traineeprogram for kommunal sektor. Det skal legges til rette for kommuner som har interesse for dette. KS har derfor startet arbeidet med et pilotprosjekt om et traineeprogram for kommunal sektor. Målet er at det kan starte opp høsten 2007. Før den tid er det mange ting som skal avklares, av både økonomisk, juridisk og administrativ art.

Det skal være et samarbeid mellom et antall kommuner og KS, der deltakerne skal få mulighet til å veksle mellom arbeidsperioder i to kommuner og i KS. Forskjellige kurs og minst en studietur er også noe som planlegges inn i programmet. I sum skal dette bidra til læring og utvikling for deltakerne i programmet – erfaring de kan ta med seg videre i yrkeslivet.

Målet med prosjektet er å bidra til økt kompetanseuvikling i kommunal sektor, og en kunnskapsoverføring fra en generasjon kommunale ledere til den neste. Offentlig sektor står overfor et generasjonsskifte, og dette er derfor en viktig satsning nå. Gjennom traineeprogrammet skal kommunal sektor få bedre rekruttering av kompetent arbeidskraft. Samtidig ønsker vi å bedre sektorens omdømme – kommunene skal være attraktive arbeidsplassera for framtidens ledere.

Hvilke kommuner som skal være med i pilotprosjektet er ennå ikke bestemt.

Prosjektet vil bli ytterligere presentert på Arbeidslivskonferansen 28. - 29. august, men vi ønsker innspill og tanker om prosjektet under hele prosessen. Og dersom det er kommuner som ønsker å være med må dere ikke nøle med å ta kontakt med spesialrådgiver Olepetter Roald.

av Peersen, Tor, publisert 29. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer