Miljøvernminister Helen Bjørnøy vil bedre situasjonen for private eiere av fredede bygninger - De private eierne av fredede hus her i landet gjør en fantastisk jobb. Derfor vil jeg legge til rette for at de får bedre rammebetingelser, sier hun i en pressemelding fra Miljøverndepartementet. Tiltaket er et ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av kulturminnemeldingen. Miljøverndepartementet vil sette i verk flere tiltak som skal bedre situasjonen for denne gruppen.
 

- Det viser seg at eierne ofte har større muligheter for å gjøre ting og legge til rette for ulike former for bruk, enn det de er klar over. Jeg ønsker nå å tydeliggjøre dette handlingsrommet, fortsetter Bjørnøy.
Riksantikvaren vil foreta en gjennomgang av alle eldre fredningsvedtak. Dette vil sikre forutsigbare og klare rammer for hvordan eierne kan bruke sin egen eiendom og gjøre myndighetenes krav og forventninger forutsigbare. Samtidig vil det bli vurdert tiltak for å få til en fortgang i behandlingen av fredningssaker.
Agder-fylkene er valgt ut som pilotfylker for oppstarten av dette prosjektet.

av Torkelsen, Jan, publisert 8. juni 2006 | Skriv ut siden