Det var Siri Konradsen, representant for Norges Handicapforbund i fylkeskommunens råd for funksjonshemmede, som målbar dette synspunktet i rådets møte den 23. juni 2006. Og selvsagt er det slik! Men vi funksjonsfriske (hva nå det egentlig er?) bør bli minnet om det fra tid til annen.
 
På dagsorden for Vest-Agder fylkesråd for funksjonshemmede sto bl.a arbeidet med ny regionplan for Agder. Fylkesrådet har som målsetting å påvirke innholdet i planen, "sett gjennom fylkesrådets briller."
 
Utdrag av referatet er gjengitt nedenfor.

I forbindelse med utvikling av en ny regionplan bør rådet diskutere med seg selv hvilken arbeidsmåte en bør ”legge i bunnen” for dette arbeidet. Likestilling, inkludering, kultur og det sosiale aspekt vil være stikkord for mye av det som planen må inneholde. Folkehelse, kompetanse og det internasjonale arbeid vil være framtredene i planarbeidet. Innspill til strategier for utvikling av egen landsdel vil bli godt mottatt. Energi og miljø er naturligvis også sentrale begrep.

Fylkesordføreren: Rådet bør formulere et hovedfokus som rådet er opptatt av. Så bør dette drøftes i minst to møter før rådet lager et innspill til et utfordringsnotat. Rådet bør gi innspill til de enkelte kapitler – i stedet for et eget kapittel som kun omhandler utfordringer for funksjonshemmede. Rådets utfordring blir å ”vinkle” temaene sett fra rådets ståsted.

av Peersen, Tor, publisert 27. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer