Kommunenes Sentralforbund iverksetter nå et forskningsprosjekt i samarbeid med de politiske partiene med siktemål å øke andelen kvinner i politiske maktposisjoner i kommunene, som ordførere, varaordførere, og komitéledere.

av Peersen, Tor, publisert 4. juli 2006 | Skriv ut siden