Nord-Trøndelag fylkeskommune har pålagt seg selv en obligatorisk kunngjøringsplikt for anskaffelser over 200.000 kroner leser vi på NHO`s hjemmeside. Den obligatoriske kunngjøringsplikten er en prøveordning der fylkeskommunale virksomheter foretar en forenklet kunngjøring av alle anskaffelser over 200.000 kroner.

- Dette er i vår ånd om å gi alle småbedrifter tilgang til fylkeskommunale småinnkjøp, sier advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHOs spesialist på offentlige anskaffelser.
Terskelverdien for nasjonal kunngjøring i Doffin-databasen ble i 2005 hevet fra 200.000 til 500.000 kroner. Etter at ordningen har vært praktisert en tid, har Nord-Trøndelag fylkekommune vurdert konsekvensene av hevingen.
Å forholde seg til konkurranseplikten, men ikke kunngjøre anskaffelsene, vil ha store konsekvenser for små og mellomstore bedrifter, heter det i fylkeskommunens kunngjøring av beslutningen. Fylkeskommunen er redd for at mange små og mellomstore bedrifter aldri får informasjon om anskaffelser av varer og tjenester under 500.000 kroner.
Fylkeskommunen vil foreta selve kunngjøringen på sin hjemmeside, www.ntfk.no. Her skal det også bli mulig å hente konkurransegrunnlaget direkte.

I Vest-Agder fylkeskommune har fylkesrådmann Tine Sundtoft bedt innkjøpsavdelingen i egen fylkeskommune vurdere å gjøre det sammme.

av Peersen, Tor, publisert 6. juli 2006 | Skriv ut siden

Westermoen viste til at et en ordning med gratis buss i Kristiansand sist ble utredet i 2002.
Videre har  sekretariatet i ATP- forsøket utredet en sak for byutviklingsstyret i Kristiansand om gratis buss i Vågsbygd for å lette fremkommeligheten på en overbelastet Vågsbygdvei. Byutviklingsstyret vedtok, på bakgrunn av saksutredningen, ikke å gå videre med prosjektet.
I følge utredninger er det beregnet at gratis buss i byer av Kristiansands størrelse vil gi et sted mellom 10 og 20 prosent flere kollektivreiser. Av dette kommer rundt 20 prosent som overføring fra bil. Resten skjer ved overføring av syklende og gående, og ved at nåværende kollektivbrukere reiser oftere.
-Gratis kollektivtrafikk er dyrt for det offentlig. I utredningen fra 2002 om gratis buss i Kristiansands-regionen, ble den årlige merkostnaden beregnet til et sted mellom 100 og 150 millioner kroner. Tilsvarende beregninger i utredningene fra 2006 bekrefter disse tallene. Ved å ta inn hele Kristiansands-regionen, samt fremskrivning til 2007, vil årsvirkningen være høyere i dag enn i 2002, fastslo Westermoen.
Fylkesordføreren påpekte at fagfolk har slått fast at kortsiktige forsøk generelt er skadelige og de gir som regel lite ny informasjon. I en dansk utredning sies det at effekten av gratis buss er størst etter fem år. Da har de reisende tilpasset seg det nye taksttilbudet, endret bilholdet og ikke minst, endret holdning.  Et utredningsfirma har funnet at det er dobbelt så skadelig å fjerne et tilbud, som å gi et nytt.
Westermoen opplyste om at det arbeides med et forslag om å lansere Kristiansand som modellby for utvikling av miljøvennlig og bærekraftig transport. Et slikt tiltak forutsetter en forutsigbar finansiering, for eksempel over en femårs periode. Innholdsmessig vil det bygge på gjeldende kunnskap og erkjennelse av at det er pakker av tiltak som gir best resultat. Pakkene omfatter tiltak for å bedre tilbudet for trafikantene, markedstilpassing av takster, arealstrategier som bygger opp under å styrke kollektivbruken, og trafikkdempende tiltak som gjør det mindre attraktivt å bruke privatbilen.
-Ut fra samtaler med Samferdselsdepartementet vet vi at det er i en slik setting myndighetene er mest interessert i å drøfte utvikling av transport i by. Initiativet om Kristiansand som modellby vil bli gjort ferdig tidlig i høst og klarert gjennom ATP- utvalget, før vi går i dialog med Samferdselsdepartementet om et samarbeid og spleiselag, sa Westermoen.
Lyngdal 19. juni 2007
Informasjonstjenesten
Jan Torkelsen
Intft19.06.07

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer