-Kan fylkesordføreren i Vest-Agder garantere at alle elever i den videregående skolen i Vest-Agder ikke skal betale eller har betalt ekstra skolepenger for å anskaffe sin egen PC til undervisning i den videregående skolen? Slik lyder spørsmålet som fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene reiser i en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen. Interpellasjonen vil bli tatt opp til behandling i fylkestingets møte 24. oktober.

-Det kan bli like dyrt og kanskje dyrere for elever i den videregående skolen i Vest-Agder framover enn det elever i privatskoler betaler, etter at elevene nå er pålagt å ha sin egen PC til skolearbeid. I høst starter/startet det digitale løftet i skolene. Den nye læreplanen for den videregående skolen sier at elevene kan pålegges å kjøpe egne PC-er for bruk i skolen så sant de totale utgiftene til læremateriell ikke øker, skriver Kleppe.
Han skriver videre at Vest-Agder fylkeskommune er foreløpig en av fire fylkeskommuner som har pålagt elevene i den videregående skolen om å kjøpe egne PC- er.  Samtidig gjør han det klart at Demokratene mener at alt skolemateriell i den videregående skolen i Vest-Agder skal være gratis.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. august 2006 | Skriv ut siden