Etter mer enn 20 års innsats fra frivillige entusiaster, offentlige myndigheter og private mesener, er omsider Thaulows Hus på Bragdøya ferdig restaurert og vi er klare for den store innvielsesfesten søndag 27. august kl. 15.00.

Bakgrunn:
Thaulows Hus på Bragdøya er Kristiansands eldste lystgård, etablert av Henrik Arnold Thaulow på slutten av 1700-tallet. I tillegg til å være byens rådmann, var Thaulow en betydningsfull kulturpersonlighet som blant annet sto bak stiftelsen av Christiansand Dramatiske Selskap – landets eldste teaterselskap. Som barnebarn av Thaulow tilbrakte både Henrik Wergeland og Camilla Collett sine lykkelige barndomssomre på Bragdøya, og her ble også byens kulturelite samlet til festivitet.            
Men i motsetning til andre lystgårder i Kristiansand, var Thaulows Hus lenge et forlatt, glemt, oversett og forsømt kulturminne. Da Christiansand Byselskap ”oppdaget” huset for mer enn 20 år siden, sto det til nedfalls. Det var en del av det kommunale friområdet, men det var liten vilje og forståelse for å bevare det.
I forbindelse med det nasjonale Kulturminneåret i 1997 ble det imidlertid tatt et felles initiativ fra de frivillige organisasjonene som er engasjert i kulturvern som resulterte i at Thaulows hus ble valgt til Kristiansand kommunes utvalgte kulturminne i Kulturminneåret, og det ble underskrevet en avtale hvor kommunen forpliktet seg til å ta vare på huset og sette det i stand. Og når vi ser huset slik det framstår i dag, så må vi kunne si at det har de gjort på en forbilledlig måte. Det tok lang tid, men det ble bra!
Innvielsen av huset markerer også en viktig milepæl for Bragdøya-prosjektet som nå har pågått i 20 år, hvor frivillige organisasjoner, offentlige myndigheter, skoleverket, arbeidsmarkedsetaten, fylkesmuseet og private aktører i fellesskap har skapt et unikt kultur- og opplevelsestilbud innenfor rammen av et offentlig friareal. Og et prosjekt som i svært mange sammenhenger har satt Kristiansand og Sørlandet på kartet i kulturvern- og kystkultursammenheng.
Samtidig representerer det frivillige engasjementet omkring Thaulows Hus en ny form for fordomsfri nettverksbygging som gir oss store forventninger til de mulighetene som åpner seg når huset nå skal tas i bruk. De organisasjonene som i dag er engasjert i den såkalte ”husgruppa” er:
·        Cristiansand Byselskab
·        Bragdøya Kystlag
·        Wergelandselskapet
·        Kragselskapet
·        Det Dramatiske Selskab
·        Fortidsminneforeningen
·        Kunstnergruppa på Bragdøya
Innvielsesfesten
Starter klokka 15 søndag 27. august og vil ha form av et uformelt, kulturhistorisk hageselskap.
Huset åpnes for publikum av varaordfører Bjarne Ugland, og Jan Henrik Munksgaard vil fortelle om hustes historie og sette det inn i en kulturhistorisk sammenheng.
Ivar Bøksle og Jan Engervik vil underholde med et utvalg fra nordisk visetradisjon.
Det vil også bli salg av mat og drikke fra husets nye kjøkken!
Skyss
Båt til Bragdøya går fra Auglandsbukta kl. 10, 11, 12, 13 og 14 med retur kl. 18 og 19
Båt til Bragdøya fra byen (kai 6) kl. 13 og 14 med retur kl. 18 og 19
Kontakt/ forhåndsomtale
Dersom du ønsker mer informasjon eller avtale om medvirkning til omtale av arrangementet, vennligst kontakt:
Leder av Thaulows Husgruppe: Jo van der Eynden, tlf. 48111637  joe@vaf.no
Eller Kulturdirektøren i Kristiansand v. Stein Tore Sorthe, tlf.: 38075000  

av Jo van der Eynden, publisert 23. august 2006 | Skriv ut siden