Fylkesutvalget godkjente i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal innlede et samarbeid med Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen om en marin kartlegging av kystnære fiskeressurser, vegetasjonsforhold og naturtyper i sjøen i Vest-Agder.  Utvalget bevilget 500.000 kroner til oppstart av prosjektet. Det skal tas kontakt med kystkommunene i fylket om samarbeid og fordeling av utgifter.

av admin, publisert 29. august 2006 | Skriv ut siden