Fylkesordfører Thore Westermoen er denne uken sammen med landets øvrige fylkesordførere og fylkesrådsledere samlet til årets sommermøte i Bergen og Hordaland. Mandag og tirsdag er det faglig samling med drøfting av aktuelle politiske saker som regionreformen og fylkeskommunenes rolle som skoleeiere. Onsdag og torsdag skal fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg fra Hordaland vise og informere kollegaene sine om Hordaland og aktuelle saker i fylket. Det skjer på en rundtur som strekker seg fra Sotra til innerst i Hardanger.

Fylkesordførnes sommermøte er en årviss tradisjon som går på rundgang mellom fylkeskommunene. I år er det Hordaland sin tur. Møtet gjennomføres i samarbeid mellom KS og fylkeskommunen.
Fire hovedtema
Fire hovedtema står på dagsorden.
Forvaltingsreformen
Regjeringen legger i høst frem Stortingsmelding om reformen. Sommermøtet tar utgangspunkt i den aktuelle situasjonen, og fokuserer på utfordringer for fremtidens regioner. KS leder Halvdan Skar og stortingsrepresentant Tore Hagebakken holder innledninger.
Partnerskap
Samarbeid og partnerskap mellom styresmakter, næringsliv og universitet/høgskole er et viktig grunnlag for innovasjon og verdiskaping. Med Vestlandet som utgangspunkt blir det satt fokus på de ulike aktørenes rolle. Blant innlederne er styreleder Pål Lorentzen i Sparebanken Vest, universitetsdirektør Kåre Rommetveit og leder i KS Hordaland, ordfører Magne Rommetveit fra Stord.
Rollen som skoleeier
Rollen som skoleeier er viktig for fylkeskommunene både når det gjelder kunnskapsutvikling og som forhandlingspart overfor lærerene. Opplæringsdirektør i Hordaland fylkeskommune, Svein-Erik Fjeld, og kollegaen hans i Rogaland, Magne Nesvik, innleder.
Inspirasjon fra Sverige
Västra Götalandsregionen blir ofte nevnt som inspirasjonskjelde i den norske regiondebatten. Den første direktøren i regionen, Jan Åke Bjørklund, bidrar med erfaringer og refleksjoner som inspirasjon på veien frem mot sterke folkestyrte regioner i Norge.
«Hordaland i dag»
Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg ser, i følge Hordaland fylkeskomunens nettsider, frem til å få vist kollegaer fra hele landet hva Hordaland har å by på, og fortelle om den aktuelle situasjonen og fremtidsutsiktene i fylket. Det skjer på en rundtur som starter tirsdag kveld på Sotra. Her står oljebasen Ågotnes, den gamle handelsstaden Glesvær og Nordsjøfartmuseet på programmet.
Onsdag går turen til Hardanger, via Os og Rosendal. Baroniet i Rosendal skal besøkes før turen går til omstillingskommunen Odda. Norsk vasskraft- og industristadmuseum i Tyssdal får besøk.
Torsdag går turen til Eidfjord og Kjeåsen, videre til Norheimsund og Hardanger fartøyvernsenter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. august 2006 | Skriv ut siden