-Jeg foreslår at sykepleien opprettholdes i Kristiansand som en likeverdig utdanning med den som skal være i Grimstad, sier HiA-direktør Tor A. Aagedal til Fædreløandsvennen. Han følger med det ikke opp forslaget fra det såkalte Brautasetutvalget om å flytte sykepleierutdanningen fra Arendal og Kristiansand til Grimstad fra 2009. Aagedal tar dermed hensyn til protester og uttalelser som er kommet fra blant annet fylkesutvalget. Den endelige avklaringen i saken kommer på HiAs styremøte til mandag.

Da fylkesutvalget behandlet Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til innstilling til organisasjonsmodell for Agder Universitet i juni stilte flertallet av representantene seg bak en anbefaling om en todelt løsning for sykepleierutdanningen. Fylkesutvalget gikk inn for at utdanningstilbudet skal gis på både på campus Grimstad og campus Gimlemoen.
- Jeg foreslår at sykepleierstudiet i Kristiansand skal fortsette med samme antall studenter og ansatte, men det skal styres fra Grimstad, sier Aagedal til rergionavisen.
Langt flere ungdommer ønsker å studere sykepleie i Kristiansand enn i Arendal. Fra og med studieåret 2009 flyttes sykepleien fra Arendal til Grimstad. I dag er det ca. 130 studenter på hvert studieår i Kristiansand og i Arendal. 29 ansatte jobber på sykepleierstudiet i Kristiansand og 23 i Arendal.

av admin, publisert 24. august 2006 | Skriv ut siden