Kunnskapsminister Øystein Djupedal har hatt det travelt i tiden rundt skolestart. I tillegg til å hilse på nybakte skoleelever, har han fått tid til å holde flere taler rundt om i landet. Her er et utvalg av aktuelle taler:

Kunnskapsløftet - på startstreken!
http://odin.dep.no/kd/norsk/aktuelt/taler/minister/070021-430003/dok-bn.html

Kunnskapsløftet - utfordringer, muligheter og visjoner
http://odin.dep.no/kd/norsk/aktuelt/taler/minister/070021-430002/dok-bn.html

Kunnskap i en globalisert verden: utdannings- og forskningspolitiske prioriteringer
http://odin.dep.no/kd/norsk/aktuelt/taler/minister/070021-430004/dok-bn.html

av Holthe, Åse, publisert 23. august 2006 | Skriv ut siden