Medlemmene av fylkeseldrerådet og fylkesrådet for funksjonshemmede er bekymret for at eldres og funksjonshemmedes situasjon vil bli vanskeligere dersom flertallet i demokratikommisjonen som nå er i arbeid får flertall for sine forslag.

av Peersen, Tor, publisert 29. august 2006 | Skriv ut siden