Gamle veilinjer, gravhauger som har blitt slettet forut for manns minne, forhistoriske hustufter og steinalderboplasser har fremkommet ved den første analysen av satelittopptak fra en del av Lista.

Fotografiene som blir benyttet for å finne kulturminner som skjuler seg under markoverflaten i dyrket mark på Lista, er tatt av den sivile, amerikanske IKONOS-satellitten, som kretser rundt jorden i en høyde av 800 km. Bildene dekker et område på 11x11 kilometer. I Farsund betyr det konkret at vi dekker flat-Lista fra Hanangervannet og videre vestover. IKONOS-opptaket er fra mars 2004, og er stilt til rådighet av Vest-Agder Fylkeskommune.

Satellittbildene har en oppløsning helt ned i 1 meter. Bildene er digitale, men i stedet for å legge all informasjon ovenpå hverandre – slik som med et vanlig digitalt kamera – skilles lys med ulik bølgelengde ut i forskjellige lag. Det finnes også en termisk kanal som gjør det mulig å ”se” strukturer som ligger like under markoverflaten.

Et lignende prosjekt har i noen år pågått i Rygge i Østfold, til dels med meget gode resultater. De foreløpige analysene av opptaket fra Lista, som er utført av professor Ole Grøn ved UCL, viser at kvaliteten med hensyn til arkeologi er vesentlig høyere enn på opptaket fra Rygge.

Analysen av satelittopptaket tyder på at Nesheimvannet i forhistorisk tid hadde en åpning mot havet mellom to tidligere registrerte steinalderboplasser. Analysen viser også at den ene av disse boplassene har hatt en mye større utstrekning enn tidligere antatt. Ved Nesheimvannet er det dessuten observert det som antas å være spor etter et lite havneanlegg fra forhistorisk tid, bestående av to nausttufter og et båtopptrekk (bildet).

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 14. august 2006 | Skriv ut siden

Regien på stykket, som også i år skal settes opp i Kråkevika, har Alex Scherpf, mens Ann Ingrid Fuglestveit - ansatt ved Agder Teater - spiller hovedrollen. Ved siden av hovedrolleinnehaverne, vil også 40 lokale statister vil bidra.

Kråka, som egentlig het Åslaug, kom til Spangereid som barn gjemt i en harpe sammen med gull, sølv, edelstener og vakre klær. Hun kom sammen med den mektige kong Heime, etter at hennes far var blitt myrdet og hennes mor, Kong Heimes datter, begikk selvmord. Etter en lang ferd kommer de til en fattigslig gård i Spangereid hvor Grima og Åke holder hus. De oppdager hvilke skatter Kong Heime har med seg, tar livet av ham og gjør Kråka til sin trell. Hun vokser opp i slit Lindesnes kommunes kommunevåpen i miniformatog fattigdom, men mange år senere kommer en fremmed konge til Spangereid, og han utfordrer Kråka til å løse en vanskelig oppgave…

Kråka er en samarbeidsproduksjon mellom Agder Teater og Vest-Agder fylkeskommune, Lindesnes kommune samt lokale lag, foreninger og næringsliv. Oppsetningen av Kråkespelet i 2008 har et totalbudsjett på rundt 700.000 kroner. Fylkesutvalget ga i april 100.000 kroner i finansielt bidrag fra Vest-Agder fylkeskommune.