Vest-Agder Kollektivtrafikk legger nå opp til en tung informasjonskampanje frem mot 1. september. Fra da av legges rutetilbudet i Lister-regionen om som følge av at den nye veistrekningen over blant annet Fedafjorden åpner. -Du trenger ikke bil for å prøve den nye broa over Fedafjorden. Det holder med en bussbilett, er budskapet fra Vest-Agder Kollektivtrafikk i en annonse som vil bli rykket inn i lokalavisene for det aktuelle området av Vest-Agder.

Rutetilbudet mellom Lyngdal, Farsund, Kvinesdal oo Flekkefjord blir både utvidet og forbedret når den nye europaveistrekningen åpnes. Den nye veien vil også innebære en ny reiseopplevelse. Vest-Agder fylkeskommune har tidligere i år bevilget henimot en million kroner for å dekke ekstrakostnadene som følger av justeringene i rutetilbudet.
Fagsjef Tore Felland Storhaug i Vest-Agder Kollektivtrafikk opplyser at alle hustander i kommunene i Lister-regionen vil få tilsendt de nye ruteplanene. Utsendingen starter i disse dager.
Annonse fra VAK om omlegging av rutetilbudet i Listerregionen

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2006 | Skriv ut siden