Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane har fått i oppdrag å gjennomføre en evaluering av parlamentarisme som styringsform i fire norske fylkeskommuner. Kommunenes Sentralforbund er oppdragsgiver for prosjektet. Utgangspunktet er at KS ser det som viktig å få frem kunnskap om hvordan parlamentarisme fungerer på regionalt nivå. Slik kunnskap vil være viktig i utformingen av politiske styringsmodeller for de nye regionene.

Parlamentarisme ble innført i Norge i 1884, men først i 1986 innførte Oslo kommune en parlamentarisk styreform på kommunenivået. Senere har Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner samt blant annet Bergen kommune innført en slik politisk organisering.
Parlamentarisme på regionnivået innebærer at det politiske arbeidet i fylkeskommunen blir organisert med en fylkesregjering (et fylkesråd) valgt av fylkestinget. Ordningen skiller tydelig mellom opposisjons- og posisjonsrollen, og medlemmene i fylkesregjeringen tar over som øverste leder for avdelingene i fylkeskommunens sentraladministrasjon.
Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane sitt evalueringsprosjekt er inndelt i flere delprosjekter. En skal se nærmere på legitimitet, kunnskap og holdninger til styreformen hos innbyggerene. Det skal gjennomføres telefonintervju med et utvalg av befolkningen i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark, samt i et til to såkalte kontrollfylker som styres etter den tradisjonelle formannskapsmodellen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2006 | Skriv ut siden