Samfunnsengasjerte jenter i alle aldere fra Lister-regionen inviteres til inspirasjonsseminar i Lyngdal kulturhus lørdag 16. september. Det er en kjensgjerning at kvinner er underrepresentert i lokalpolitiske organer. En del Listerkommuner ligger under landsgjennomsnittet. Kommune- og fylkestingsvalget i 2007 er en god anledning til å rette på dette. Seminaret vil rette søkelyset på muligheter og nødvendighet av at flere kvinner blir med i politisk virksomhet. Deltakelsen er gratis.

Det var i fylkesutvalget i mai at fylkestingsrepresentant Åse Tønnessen Sæbø tok opp problemstillingen om den lave kvinnedeltakelsen i en del Agder-kommuner. Hun trakk Åse Tønnessen Sæbø - miniformatfrem at Agder ligger lavt på likestillingsmålinger nasjonalt. En faktor er at kvinner deltar mindre i politisk virksomhet på Agder og da særlig i kommunepolitikken. –Jeg syntes det måtte være interessant at det kom et initiativ fra fylkesutvalget, som representant for det regionalt folkestyrte nivået om å sette kvinners deltakelse i politikken på dagsorden. Det er viktig at Agder kommer ut av den negative likestillingsposisjonen. Det må gjøres grep for å stimulere kvinner til å delta i samfunnslivet, sier Åse Tønnessen Sæbø (bildet).
Det er lagt opp et spennende og interessant program med blanding av innlegg, underholdningsinnslag, gruppearbeid og bevertning. Fylkesvaraordfører Toril Runden og fylkestingsrepresentant Åse Tønnessen Sæbø vil åpne arrangementet etter at deltakerne har blitt servert kaffe, te frukt og wienerbrød. Deretter vil tre aktive politikerkvinner fra Vest-Agder ta utgangspunkt i temaet ”Vi trengs” og fortelle fra sine politiske liv. De tre er
Lyngdal kulturhus
Inspirasjonsseminaret finner sted i Lyngdal kulturhus
ordfører i Vennesla Torhild Bransdal, stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen og fylkestingsrepresentant Siv Skarpnes. Deretter tar førsteamanuensis Morten Øgård fra HiA, som også er medlem av lokaldemokratikommisjonen, for seg en sekvens om lokalt folkestyre, deltaking og engasjement. Etter en spennende lunsj viser Christiansand Dameteater en figursydd forestilling. Arrangementet avsluttes med gruppearbeid etter kafèmodellen.
Påmeldingsfrist er 8. september. Den rettes til Vest-Agder fylkeskommune ved Marion Erichsen, Serviceboks 517, 4605 Kristiansand, mail: marion.erichsen@vaf.no , telefon 38 07 45 27.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. august 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer