I juli ble Hordaland og Akershus tatt ut av Robek-registeret hvor de ble meldt inn i 2001 på grunn av regnskapsmessig underskudd. Dermed er ingen av landets fylkeskommuner nå under statlig kontroll. Fylkeskommunene nyter også godt av den gode skatteveksten første halvår viser tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå. 17. august publiseres skattetallene for juli. Da vil en få en pekepinn på hvordan utviklingen kan bli for annet halvår.

Statssekretær Inge Bartnes i Kommunaldepartementet uttrykker til Kommunal Rapport at Inge Bartneshan er svært fornøyd med at alle fylkeskommunene er ute av registeret.  Han mener dette henger sammen med regjeringens satsing på å styrke kommuneøkonomien. Bartnes berømmer fylkeskommunenes egen innsats for å få kontroll over økonomien.

I første halvår vokste fylkeskommunenes skatteinntekter med godt over 11 prosent. Det er mer enn dobbelt så mye som det fylkeskommunene har budsjettert med.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. august 2006 | Skriv ut siden