-De oppgavene som regionene er tiltenkt så langt, er for små til å begrunne reformen. Regionene må få serviceoppgaver som folk er interessert i, mener professor Tor Selstad i følge Aftenposten. Selstad er professor i samfunnsgeografi og planlegging ved Høgskolen i Lillehammer. Han leverte for to år siden tre ulike forslag til ny regioninndeling på oppdrag av Kommunenes Sentralforbund (KS).

-Hvis man bare flytter rundt på gamle, kjente oppgaver, vil ikke folk flest fatte interesse for de nye regionene. Dermed får de ikke legitimitet. Videregående skoler er ikke nok. Ansvaret for sykehus er det eneste som kan gi regionene styrke til langsiktig overlevelse, sier han til avisen.
Selvstad påpeker også at det blir en svært kostbar reform dersom man ikke reduserer antall enheter. Kommunalminister Åslaug Haga har i sommer gitt signaler om at det blir flere enn ti regioner, blant annet fordi staten beholder sykehusene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. august 2006 | Skriv ut siden