Valgforsker og professor ved Universitetet i Bergen Frank H. Aarebrot frykter de nye regionene kan bli en fiasko, i følge NRK-Møre og Romsdal. - For å unngå dette bør Stortinget la de nye regionene få fastsette sine egne skatter og avgifter, sier Aarebrot. Han mener spørsmålet om hvilke oppgaver regionene skal ha har druknet i en diskusjon om geografi. I følge signaler fra sentralt hold vil stortingsmeldingen om regionreformen bli offentliggjort 25. oktober.,

Frank Aarebrot mener fylkeskommunen ikke har vært noen suksess med gjennomslag hos vanlige folk. -Det har vært et problem at fylkeskommunen ikke har hatt makt over egne inntekter. Dersom de nye regionene skal ha noe slagkraft bør det innføres en egen regionskatt og gitt mulighet til å kreve inn avgifter på de tjenestene som regionene kan tilby, sier Aarebrot som også mener at det er de oppgavene regionene skal ha som må avgjøre størrelsen og hvor de geografiske grensene skal gå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2006 | Skriv ut siden