Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig å støtte et initiativ fra Strømmestiftelsen om opprettelse av et Agder-senter for kultursamarbeid med utviklingslandene. Arbeidet med dette skal føres videre gjennom et forprosjekt som fylkeskommunen finansierer - foreløpig med 100.000 kroner. Fylkesordfører Thore Westermoen og fylkesvaraordfører Toril Runden skal deltar i styringsgruppen for prosjektet. Aust-Agder fylkeskommune er også med som samarbeidspartner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2006 | Skriv ut siden