De tre kommunene Porsgrunn, Vågå og Vadsø sendte før sommerferien inn søknader til Kommunaldepartementet om å få bli forsøkskommuner med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget høsten 2007. Departementet avslår søknadene. I begrunnelsen heter det, i følge Kommunal Rapport, at spørsmålet har vært grundig behandlet i Valglovutvalget, Stortinget og sist i Lokaldemokratikommisjonen. I alle instansene har det vært et klart flertall for å beholde dagens stemmerettsalder.

Kommunaldepartementet gir også uttrykk for at de foretrekker at stemmerettsalderen er den samme som myndighetsalderen.
- Jeg synes det er merkelig at departementet ikke vil kjøre forsøk. Vi snakker tross alt ikke om en permanent ordning, men et forsøk som kanskje vil styrke lokaldemokratiet, sier oppvekstkoordinator Kjell Lillestøl i Porsgrunn til Kommunal Rapport.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. august 2006 | Skriv ut siden