I fylkeskommunens administrasjon er det nå igjen kun tre av de som var med på å starte opp ”den nye fylkeskommunen” i 1976. Da fikk som kjent fylkeskommunen et direkte valgt fylkesting, egen fylkesrådmann og flere etatssjefer med sekretariater og fagfolk. De tre - leder av politisk sekretariat Tor Peersen, IT-konsulent Kjellfrid Ugland og seniorrådgiver Eiliv Ulltveit-Moe har opplevd tre tiår på en arbeidsplass med rivende utvikling og betydelige omstillinger.

-Forventningene til fylkeskommunen var store i forbindelse med forvaltningsreformen i 1976. Den gang var demokratiaspektet sterkt fremme. Det var ønskelig å styrke folkestyret på
Veteranene Tor Peersen, Kjellfrid Ugland og Eiliv Ulltveit-Moe
Veteranene: Fra venstre: Tor Peersen, Kjellfrid Ugland og Eiliv Ulltveit-Moe
regionalt nivå. Dessverre ble det aldri noe av den utviklingen som fylkeskommunene var tiltenkt. Det oppsto en maktkamp med det statlige embedsverket både sentralt og i fylkene som kjempet for kontroll og styring. Beklageligvis ser det ut som mange velgerne synes at det er ok med en ikke folkevalgt styring av regionene. Heldigvis er demokratiaspektet kommet sterkere i fokus igjen i forbindelse med den forestående regionreformen, sier de tre veteranene.
Kjellfrid Ugland begynte først av de tre i fylkeskommunen. 1. april 1976 begynte hun som kontorassistent med fem andre kolleger på skolekontoret som den gang holdt til i Mållagbygget ved torvet i Kristiansand. Kontoret administrerte den gang det som het gymnasier og som siden ble omdøpt til videregående skoler. I 1978 flyttet skolekontoret inn i fylkeskommunens nye administrasjonslokaler i Vestre Strandgate ved havnen i Kristiansand og i 2003 ble det videre flyttet til det nye Fylkeshuset i Tordenskjoldsgate. Kjellfrid Ugland har også arbeidet i utbyggingsavdelingen, i fylkesrådmannens kontor og nå som IT-konsulent i Service- og utviklingsavdelingen.
Eiliv Ulltveit-Moe starter sin fylkeskommunale virksomhet på fylkesrådmannens kontor som juridisk konsulent 1. juni 1976. Kontoret med åtte ansatte holdt den gang til i Privatbankens bygg som nå er overtatt av  MacDonalds i gågaten i Kristiansand. Han begynte i 1985 i deltidsarbeid for Vest-Agder Fylkes Pensjonskasse hvor han ble direktør fra 1992 til 2002. På begynnelsen av 1990-tallet var han en periode kontorsjef og fungerende fylkesskolesjef i utdanningavdelingen. Nå er han seniorrådgiver i Service- og utviklingsavdelingen.
Tor Peersen begynte på fylkesrådmannens kontor 2. juni 1976, dagen etter Ulltveit Moe. Han ble ansatt som fylkestingssekretær og hadde også ansvar for fylkesutvalget , fylkesvalgsstyret og gjennomføring av valg i Vest-Agder. Han hadde rundt årtusenskiftet også ansvar for gjennomføring av valg i både Serbia (Bosnia) og Kosovo. I en periode på nittitallet var han fungerende leder for fylkesrådmannens kontor. Nå er han leder av politisk sekretariat i Service- og utviklingsavdelingen.
-Det har vært tretti interessante, spennende og givende år, men også krevende med omstillinger og kompetanseutvikling i forhold til faglig-, samfunnsmessig- og teknologisk utvikling, sier de tre veteranene som fylkeskommunen har hatt stor nytte og glede av. De vil nok bli behørig hedret for sin gode og langvarige innsats.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. august 2006 | Skriv ut siden