Tønsberg Blad offentliggjør i dag en meningsmåling utført av Skala markedsanalyse AS som konkluderer med at over halvparten av Vestfold-velgerne er imot å erstatte dagens fylkeskommuner med færre og større regioner. 53 prosent sier nei til større regioner mens 32 prosent svarer ja. 15 prosent svarer vet ikke på spørsmålet. Det fremgår videre at det bare er blant Høyre-velgerne at det er et knepent flertall på 47 mot 45 prosent for å kvitte seg med fylkeskommunen og heller innføre større regioner.

Senterpartiet skiller seg ut ved at 71 prosent sier de er mot regioner, mens bare 22 prosent er for. Når det gjelder Arbeiderparti-velgerne ligger disse temmelig tett opptil befolkningen ellers - 53 prosent av dem er mot og 36 prosent for regioner. SVs og Kristelig Folkepartis velgere er de som har færrest som har gjort seg opp noe standpunkt, Disse har andeler på henholdsvis 24 og 28 prosent som svarer "vet ikke".
Muligens kan lokalpatriotisme ha en del å si for folks syn på å la Vestfold gå opp i en større region, mener Tønsberg Blad. Over 50 prosent av regionmotstanderne svarer nemlig at de føler svært stor grad av tilknytning til Vestfold, mens 36 prosent av tilhengerne svarer det samme.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. august 2006 | Skriv ut siden