-Vi vil flytte makta fra byråkrater i Oslo til folkevalgte organer i sterke regioner, sier fylkesordfører i Buskerud Tor Ottar Karlsen til Dagsavisen i dag. Uttalelsen har bakgrunn i at landets fylkesordførere og fylkesrådsledere i dag begynner sitt årlige sommermøte i Bergen. En av de store sakene på dagsorden er naturlig nok regionreformen.

av admin, publisert 7. august 2006 | Skriv ut siden