Positive effekter
I sin ferske rapport peker utvalget på fire argumenter:
- læringseffektene som forsøket gir,
- muligheter for ytterligere gevinster,
- ønsket om å videreutvikle samarbeidet med eksterne aktører
- administrative fordeler og gevinster.

Hvis forsøket ikke forlenges, vil Regionrådets oppgaver og ressurser bli tilbakeført til de tre fylkestingene og staten fra 2008.
 
Politisk diskusjon
Saken kommer opp i Regionrådet 13-14. september, og skal deretter behandles i de tre fylkestingene. Er det tilstrekkelig enighet lokalt, vil det være opp til regjeringen om forsøket skal forlenges eller ikke. 
 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. august 2006 | Skriv ut siden