Quartfestivalen bør få status som knutepunktfestival fra 2007. Det mener et enstemmig fylkesutvalg som i dag også gjorde det klart at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til den regionale andelen av de økonomiske rammene som er nødvendig for å få dette til. Fylkesutvalget legger opp til at den konkrete fordelingen av den lokale andelen mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune skal tas opp i forbindelse med budsjettarbeidet ut over høsten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. august 2006 | Skriv ut siden