Fylkesutvalget hadde i dag lagt sitt møte til Kommisærsalen på Lasaretthøyden på Odderøya og gjennomførte i den forbindelse en sekvens hvor søkelyset ble rettet på utviklingen av opplevelsesindustri på øya. Vest-Agder fylkeskommune er involvert i mange av de eksisterende og  planlagte virksomhetene og aktivitetene i området. Fylkesutvalget besluttet i dag at fylkeskommunen skal samarbeide med Kristiansand kommune om utviklingen av øya. Utvalget er enig i at fylkeskommunen deltar i en felles styrings- og utviklingsgruppe og bidrar med kompetanse og økonomi i utvikling av Odderøya.

Ledelsen for både Vest-Agder fylkesmuseum og Quartfestivalen redegjorde for tanker og behov for fremtidig utvikling. Bystyret i Kristiansand vedtok i februar at det skal legges til rette for flytting av Vest-Agder fylkesmuseum til Odderøya. Kristiansand kommune har også tilkjennegitt at det skal satses på videre utvikling av Quartfestivalen i området. I den påfølgende debatten ble det klart at det både er vilje og interesse for å finne gode løsninger når det gjelder blant annet arealdisposisjoner og infrastruktur på øya. Det satses på at disse skal være både optimale for den enkelte virksomhet samtidig som en kan dra gjensidig nytte av hverandre. Fylkesordfører Thore Westermoen ble anmodet om å ta initiativ til en intensjonserklæring mellom Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Quartfestivalen og Vest-Agder fylkeskommune om samarbeid for å utvikle Odderøya til beste for landsdelen.
Odderøya anses som det sted i Vest-Agder som har størst utviklingspotensiale som kulturell møteplass knyttet til opplevelsesindustrien.  Dette har sin bakgrunn i Odderøyas unike naturkvaliteter og kulturmiljø,  kombinert med nærheten til Kristiansand sentrum.
Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med Kristiansand kommune om flere enkeltprosjekter i Odderøyaområdet. De anses som hensiktsmessig at en nå formaliserer samarbeidet om øya i et større perspektiv. Derfor pekes det på at dette bør skje gjennom en administrativ og faglig styrings/utviklingsgruppe som dekker fagområdene kultur og næring. Denne gruppen forutsettes å ta initiativ overfor institusjonene og andre for å få til de etableringene man har forutsatt og samtidig utarbeide nødvendige planer for etablering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. august 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)