Hovedutvalg for kultur og utdanning har denne uken fordelt 1,6 millioner kroner i støtte til flere anlegg for idretts- og friluftsaktiviteter. Midlene er blitt tilgjengelige gjennom renter som er opptjent fra spillemidler som har stått på konto til de er blitt utbetalt til prosjekter og fra tildelte spillemidler som av ulike årsaker ikke er blitt tatt ut av søker. Dette skyldes oftest at prosjektene er blitt billigere enn antatt, og derfor ikke har krav på hele tildelingen. I sjeldne tilfeller blir prosjekter oppgitt, og tildelte midler må omfordeles.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2006 | Skriv ut siden